topbanner
   

   

spacer
Metode

 


Vi har i Konsulentfirmaet Peer Seipelt et sæt af metoder og processer for vores arbejde med de unge. Alle har at gøre med vores roller som medarbejdere i forhold til de unge, og vores holdninger og erfaringer som virksomhed med, hvad kernen i arbejdet med de unge bør være.

MEDARBEJDERGRUPPEN

Vi stræber efter, at medarbejdergruppen er bredt sammensat i forhold til køn, alder og uddannelsesmæssig baggrund. Dette giver et dynamisk fagligt miljø, der favner bredt. Samtidig gør det det muligt for os at møde de unge med alsidighed, og i forbindelse med mentorarbejdet giver det os flere muligheder i forhold til at finde den rigtige mentor til en given ung.
Konsulentfirmaets medarbejdere er primært ansat som mentorer og nogle enkelte også som klubmedarbejdere. Fælles for alle medarbejdere er et stort engagement i og en stor lyst til arbejdet med de unge med psykiske lidelser og psykiske problemer. Vi er både nyuddannede og erfarne rotter, vi er pædagoger, socialrådgivere, håndværkere og akademikere. Vi bruger vores personlige indgangsvinkel i form af baggrund, faglighed, erfaringer og interesser, når vi arbejder med de unge. Det giver en bred vifte af kompetencer i medarbejdergruppen og er med til at gøre Konsulentfirmaet Peer Seipelt til et alsidigt og fleksibelt tilbud. Og det er helt afgørende, da vi arbejder ud fra en holistisk tanke om, at alle faktorer i de unges liv skal medregnes og har betydning. I den sammenhæng er det også vigtigt, at vi som medarbejdere underbygger/støtter denne tanke ved også at være på arbejde som hele mennesker og ikke kun som fagpersoner.

MEDARBEJDERENS ROLLE

Medarbejderne rolle i Konsulentfirmaet Peer Seipelt er via deres personlige tilgang, at:
skabe relationer til de unge
understøtte og skabe et aktivt socialt samvær
have det overordnede ansvar for udformningen af tilbuddet
fastholde og skabe sammenhæng og kontinuitet
bruge sig selv og egen livserfaring og kompetencer som redskab
være rollemodel
være bisidder for den unge i relationen til diverse interessenter/ parter
træne de unges sociale færdigheder
støtte de unge i at skabe et socialt ungdomsnetværk
udvise tiltro til de unges muligheder og potentialer
forvente, at de unge har forventninger til sig selv
støtte de unge i at få afklaring i forhold til deres livssituation, muligheder og potentialer

REDSKABER

Processen og samtalen
Opsøgende arbejde
Omsorgsarbejde
Sætte individet i fokus
Aktivt socialt samvær
Vejlede og støtte
Kontinuerlig relation
Rummelighed
Åbenhed
Tålmodighed
Intuition
Faglighed 


 
  spacer
 


spacer