topbanner
   

   

spacer
Erfaringer

 


ERFARINGER FRA ARBEJDET MED UNGE

Konsulentfirmaet Peer Seipelt startede i august 2004. I bagagen havde Peer Seipelt erfaringer fra 10 år i Fountain House-Regnbuehuset, herunder syv år med arbejdet omkring unge med psykiske problemer.
Vi har gode erfaringer med at fokusere på de unges ressourcer og aktive deltagelse. Ved at deltage aktivt skabes der mulighed for succesoplevelser, og det fjerner fokus fra de unges psykiske lidelser og psykiske problemer. De unge får en chance for at starte på en frisk og gribe de muligheder og potentialer, den enkelte indeholder. Det er vores erfaring, at de unge forholdsvis hurtigt kan komme videre i deres liv. I nogle tilfælde oplever vi unge, der i løbet af få måneder kommer i gang med uddannelse, job eller lignende, og derfra kommer videre i et liv uden socialpsykiatriske foranstaltninger. Vi arbejder ud fra en tro på, at den største udfordring for de unge med psykiske problemer for at komme videre i livet er de sociale problemer og udfordringer (handicap). Og det er uafhængigt af den pågældende psykiatriske lidelse og diagnose. Eksempelvis kræves det, at man socialt kan omgås sine medmennesker på en arbejdsplads uanset om ens arbejdsevne på alle andre områder er fuldt fungerende.
Ved at udvikle og have de unges sociale færdigheder i centrum oplever vi, at den unges selvværd og selvtillid vokser, hvilket betyder, at de unges kompetencer udvikler sig hurtigere på mange andre område. Det kan være evnen til at koncentrere sig, lyst og energi til at starte på nye tiltag, større livsmod osv.
Efter ti års erfaring kan vi konkludere, at der ud over et klubtilbud for de unge er et tydeligt behov for en mere personlig støtte, der kan hjælpe til med at skabe et helhedsorienteret tilbud for den unge. På den baggrund er mentorordningen blevet udviklet.
Det er erfaringen, at kontinuitet er et af de væsentligste redskaber i vores arbejde. Vi følger de unge, uanset hvor de kommer hen, og vi har f.eks. stadig kontakt til mange af de unge, der tidligere har været tilknyttet vores tilbud. Tilbagemeldinger og erfaringer fra de unge, der tidligere har deltaget i tilbuddet gavner også de unge, der på nuværende tidspunkt er en del af tilbuddet. I de gamle unges succeshistorier er det muligt at finde inspiration og motivation. Et vigtigt redskab for de unges udvikling er de sociale færdigheder, som de udvikler ved at være en del af en ’ungdomskultur’ og ved at få skabt et socialt netværk. For at kunne give rum for, at der kan være en ungdomskultur, er det væsentligt, at medarbejderne også er unge og indstillet på at deltage i aktiviteter, de unge ønsker. Det er en forudsætning for autentisk og overbevisende at kunne involvere sig i de unges aktive sociale samvær.


 
  spacer
 


spacer