topbanner
   

   

spacer
Værdigrundlag

 


MENNESKESYN

I Konsulentfirmaet Peer Seipelt tager vi udgangspunkt i den unges ressourcer. Vi arbejder ud fra en tro på, at ligeværd og medindflydelse må være kernen i arbejdet med de unge. De skal støttes i at tage styringen i deres eget liv. Derfor er det vigtigt at vise individuelle hensyn og rumme forskellighed. Vi er som medarbejdere fleksible og forsøger at møde de unge, der hvor de er.

Vi ønsker kun at blive informeret om den enkelte unges psykiske lidelser og problemer i det omfang, den unge selv ønsker at fortælle om det. Vores erfaring er, at de unges største udfordring for at komme videre i livet er deres sociale problemer og udfordringer (handicap). Det kan for eksempel være en stor overvindelse for den unge at omgås andre mennesker, hvilket for det meste er en forudsætning for at kunne fungere på en arbejdsplads.

MÅLSÆTNING 

Vi tror på de unges ressourcer og potentialer. Vi vil derfor give de unge et fleksibelt og fokuseret tilbud, som tager udgangspunkt i netop deres ressourcer og potentialer, da vi mener, at de unge har ret til og fortjener at udnytte og prøve dem af. Vi vil udvikle de unges sociale færdigheder, så de f.eks. bliver i stand til at sætte ord på deres egen situation, behov og drømme.
De skal lære at sætte grænser og stille krav i omgangen med andre mennesker. Vi vil støtte de unge i at tage styring og sætte struktur på deres hverdag. De skal lære at se muligheder og perspektiver for dem selv og deres fremtid, og de skal trænes i at indgå i og tage ansvar i sociale sammenhænge med andre unge.

Vi tror på det lange seje træk i arbejdet med de unge, da det både går frem og tilbage i sådanne udviklingsprocesser. Det er i den sammenhæng vores mål at holde fast i de unge og ikke give op.
Vi har mange gange oplevet, hvordan en ung er ’vågnet op af tågerne’ og til sin egen store forundring har fået overblik og indhold i sit liv. Det kræver i reglen hårdt arbejde at nå så langt, og i processen har den unge ofte brug for, at nogen følger, støtter og skaber overblik.

LIGEVÆRD OG MEDINDFLYDELSE 

Som kerneværdier er ligeværd og medindflydelse for os ensbetydende med en stemning af gensidig respekt mellem de unge og medarbejderne. Medarbejderne har tiltro til de unges muligheder og potentialer, og det er fundamentet i den tryghed og tillid, der er i relationen mellem de unge og medarbejderne.

Vi tilstræber bl.a. de unges medindflydelse i forhold til indholdet i og strukturen for Klubtilbuddet "Tanken". Det sker gennem åbenhed over for de unges bud på en social omgangstone og sociale spilleregler. Det er klart, at medarbejderne i relationen har et overordnet professionelt ansvar og altid har overblik og er i stand til at korrigere og guide i den sociale interaktion mellem de unge og mellem medarbejderne og de unge. Når vi overlader en del af ansvaret til de unge, er det som led i træningen af de unges sociale færdigheder og sociale ansvarlighed. Således er ligeværd og medindflydelse både en holdningsmæssig tilgang til arbejdet med de unge, men også midlet til at opnå målet med indsatsen.

SAMARBEJDSRELATIONER 

Der er mange aktører i den unges liv som han/hun skal forholde sig til. Oftest er der kun en spæd kontakt mellem aktørerne, og det kan derfor være vanskeligt for den unge at koordinere de krav og ønsker, som de forskellige aktører stiller. Nogle gange er kravene og ønskerne modsatrettede, og den unge har svært ved at leve op til dem alle.
Vi tror på, at alle disse aktører har de bedste ønsker og intentioner for den unges fremtid. Ligeledes er det vores erfaring, at de pårørende, behandlerne og sagsbehandlere har et vigtigt kendskab til den unges livsforløb og den unges ressourcer. Det kan være til stor hjælp, når vi forsøger at kortlægge den unges problemstillinger og behov.

Det er vores erfaring, at den unge har et ønske om at imødegå og samarbejde med alle aktørerne.Netop ønsket om at imødekomme alle er ofte med til at skabe problemer, fordi den unge sjældent har overblik over sin egen situation og konsekvenserne ved de aftaler, der bliver lavet. Det resulterer ofte i brudte løfter og aftaler. Det er frustrerende for alle parter og i værste fald kan det give den unge en oplevelse af nederlag.Derfor er en af mentorens vigtigste opgaver at koordinere samarbejdet mellem aktørerne og især for den unge at synliggøre de forskellige aspekter af de aftaler, der bliver indgået. Det er vigtigt for os, at den unge får et indblik i sin egen situation og får en forståelse for de muligheder der er at vælge imellem.
I Konsulentfirmaet Peer Seipelt ser vi os først og fermest som advokater for de unge. Vi støtter de unge ved at lære dem at være bevidste om deres egne valg – og derved også fravalg.  


 
  spacer
 


spacer