topbanner
   

   

spacer
Problemstillinger

 


PSYKIATRISK OG SOCIALT

Konsulentfirmaet Peer Seipelt arbejder med unge, der har eller har haft en psykisk lidelse og/eller psykiske problemer. I mange tilfælde har denne lidelse haft sociale konsekvenser for de unge i form af mistet socialt netværk, social isolation, manglende struktur og indhold i hverdagen samt uafklarede drømme, interesser og ambitioner både i forhold til fritids- og arbejdsliv. De unge har ofte en mangelfuld identitetsfølelse. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de unge har ringe føling med og svært ved at anerkende egne kompetencer, muligheder og potentialer. De kan have svært ved at holde fokus, definere mål samt tage ansvar og styring i forhold til deres eget liv og de sammenhænge, de indgår i. Flere har været indlagt over længere perioder, og nogle har siden barndommen været anbragt på institutioner og bo-tilbud. De længere indlæggelser/institutionsophold betyder for flere, at de mangler ansvarsfølelse og evne til at tage initiativ i forhold til deres eget liv.
I målgruppen er de fleste psykiatriske diagnoser repræsenteret, men der er også adskillige som endnu ikke er diagnosticerede.


 
  spacer
 


spacer