topbanner
   

   

spacer
Hvad er mentorordningen?

 


MENTORORDNING 

Det at "debutere" som psykisk syg, medfører en lang række omvæltninger i tilværelsen. Behandlingssystemet varetager behovet for medicin og øvrig behandling, men de sociale konsekvenser bliver der ikke, i nær samme omfang, taget hånd om. Dette på trods af, at fx tabet af diverse sociale færdigheder kan være umådeligt hindrende for en normal tilværelse, med job, kæreste, venner, familie osv.
Mentorordningen er et fleksibelt tilbud, der bygger på individuelle løsninger og på det korrekte match mellem den unge og mentoren. I et sådan fleksibelt tilbud har vi rig mulighed for at tage akutte sager fra forvaltningerne, og de individuelle løsninger betyder, at det er i mentorordningen, at vi oplever de fleste undtagelser i forhold til vores aldersmålgruppe.
Mentorordningen i Konsulentfirmaet Peer Seipelt styrker og udvikler netop sociale færdigheder hos de unge.

HVORDAN 

Mentorarbejdet indledes som regel med et intensivt introduktionsforløb, hvor den unge mødes med sin mentor flere gange om ugen. Et sådan intensivt forløb giver den unge og dennes mentor mulighed for at lære hinanden at kende.  Desuden bruges den første tid på at danne et overblik over den unges situation. Den unge og mentoren udarbejder en status, hvor den unge vurderer sig selv på forskellige punkter. Formålet med vurderingen er at afklare den unges situation. Samtidig giver vurderingen også mulighed for løbende at synliggøre den unges udvikling og fremskridt - særligt over for den unge selv.
Den unge og mentoren bruger også den første tid på at afklare gensidige forventninger til udbyttet af indsatsen.
I mentorarbejdet følger vi løbende op på de mål og ambitioner, der er blevet opstillet for samarbejdet mellem den unge og mentoren. Samarbejdet bliver løbende taget op til revision, da den unge og samarbejdet udvikler sig. På den måde bliver der hele tiden givet plads til nye behov og muligheder, der opstår undervejs.
I nogle tilfælde er det for den unge en stor overvindelse at skulle have kontakt til en mentor. Blot det at lade et andet menneske komme ind i sit hjem og i det hele taget skulle være sammen med andre mennesker kræver overvindelse. Den første kontaktskabelse kan derfor tage en del tid. Tillids- og relationsarbejdet er centrale elementer i mentorens arbejde. Når tilliden og kontakten/relationen er opbygget mellem den unge og mentoren, kan mentoren bl.a. fungere som den unges ’advokat’ i forskellige situationer. Mentoren er samtidig med til at støtte den unge i kontakten og relationsdannelsen til andre mennesker.

MENTOREN ER DEN SOM:

  • Støtter den unge i at kunne håndtere dagligdagens gøremål
  • Støtter den unge i at afdække ønsker, drømme og behov, hjælper med at planlægge fremtiden
  • Støtter den unge i at få skabt og fastholdt et socialt netværk (og/eller det eksisterende)
  • Støtter den unge i at håndtere relationen til de forskellige interessenter i den unges liv, f.eks. sagsbehandlere, psykologer/psykiatere, pårørende etc.
  • Er den unges allierede, støtte, koordinator, vejleder, rådgiver og rollemodel.

En væsentlig forudsætning for mentorarbejdets succes er, at der er gensidig tillid og respekt mellem den unge og mentoren. Derfor gør vi meget ud af at matche den enkelte unge med ’den rigtige’ mentor, og vi revurderer løbende, om samarbejdet fungerer for evt. at finde et andet match. Det væsentligste er, at kontakten giver mening og er brugbar for den unge.
For at sikre kontinuiteten i arbejdet er der tilknyttet to mentorer til hver af de unge. Den ene er ’primær mentor’, som mødes regelmæssigt med den unge.  En sekundær mentor, bruges i tilfælde af sygdom, ferie og kommer i første omgang på banen, hvis det bliver nødvendigt at prøve med et andet match mellem ung og mentor. Den sekundære mentor holdes løbende orienteret af primær mentor og er af og til med, når primær mentor og den unge mødes, så den unge kender vedkommende og også føler sig tryg ved ham eller hende.

AKTIVITETER 

For mange unge betyder det at få en mentor, at de kan se en mulighed for at komme ud af deres sociale isolation, få overblik over og struktur på hverdagen, og at de kan begynde at se muligheder og potentialer i sig selv. Derfor er typiske aktiviteter i forbindelse med mentorarbejdet at følge den unge til diverse møder, transporttræning, at skabe overblik over økonomi, madlavning, oprydning og rengøring i eget hjem, støtte og rådgivning i forhold til uddannelse og arbejde samt at sikre at den unge deltager i sociale aktiviteter – kort sagt en meningsfuld hverdag.
Omfanget af mentorordningen afhænger af den unges behov og tilrettelægges individuelt.


 
  spacer
 


spacer